بافق

بافق

شهرستان‌ بافق‌ در فاصله‌ 120 كيلومتري‌ جنوب‌ شرقي‌ شهرستان‌ يزد واقع‌ شده‌ است‌. وسعت‌ اين‌شهرستان‌ اين‌ شهرستان‌ 44/175 كيلومتر مربع‌ مي‌باشد. بزرگترين‌ نمكزار استان‌ يزد كه‌ بر اثر شوراب‌هاي‌رودخانه‌ شور ايجاد شده‌ است‌، كوير درانجير نام‌ دارد كه‌ در شمال‌ غرب‌ بافق‌ قرار دارد. در شرق‌ شهرستان‌ بافق‌رشته‌ كوههاي‌ موازي‌ با جهت‌ شمال‌ غربي‌ - جنوب‌ شرقي‌ كشيده‌ شده‌اند كه‌ مرتفع‌ترين‌ آن‌ها كوه‌ بن‌ لخت‌ باارتفاع‌ 3002 متر در جنوب‌ بهاباد مي‌باشند.

آب‌ و هواي‌ بافق‌ در تابستان‌ها گرم‌ و خشك‌ و در زمستان‌ها ملايم‌تر از ساير مناطق‌ استان‌ مي‌باشد. مهم‌ترين‌صنعت‌ رايج‌ در شهرستان‌ بافق‌ قاليبافي‌ است‌ فعاليت‌ معدني‌ از عوامل‌ مهّم‌ جذب‌ جمعيت‌ به‌ شهرستان‌ بافق‌مي‌باشد. لسترنج‌ در كتاب‌ سرزمين‌هاي‌ خلافت‌ شرقي‌ درباره‌ بافق‌ مي‌نويسد تقريباً در 50 ميلي‌ باختر كوه‌ بنان‌ ودر حاشيه‌ كوير بزرگ‌ نيمه‌ راه‌ اين‌ شهر تا يزد امروز دهكده‌ بافق‌ ‌ واقع شده‌ است‌. مقبره‌ امام‌ زاده‌ عبدالله، مسجدجامع‌، پسر مراد، قاضي‌ مير جعفر، چشمه‌ پيروزي‌، خانه‌ وحشي‌ بافقي‌ شاعر بزرگ‌ بافق‌ از آثار مهم‌ اين‌ شهرمي‌باشد.