باتکن

استان باتکَن (نام دیگر: باتْکَنت) استانی است در قرقیزستان به مرکزیت شهر باتکن.

این نام سغدی است و به معنای شهر باد است.

در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ نیروهای دولتی با هجوم به این شهر نیروهای حزب حرکت اسلامی ازبکستان به رهبری جمعه بای نمنگانی را متلاشی کردند.ریشه

مردم باتکن فقیر بوده و از راه دامپروری و پرورش اسب و کشاورزی روزگار میگذرانند.
زبان قرقیزی رایج در این منطقه قرابت خاصی با زبان فارسی دارد و پر از لغتهای فارسی است.


روزگاری یکی از مراکز زبان فارسی در قلب آسیای میانه به شمار میآمد.