اسوان

اسوان

اَسوان یکی از شهرهای کشور مصر است.

اسوان در جنوب مصر واقع شده و ۲۰۰.۰۰۰ نفر جمعیت دارد. سد اسوان بسیار معروف است.