اردل

اردل

شهر اردل‌ كه‌ در دهه‌ اخير به‌ شهرستان‌ تبديل‌ شده‌ است‌، يكي‌ از شهرهاي‌ كوچك‌ استان‌ چهارمحال‌ وبختياري‌ است‌ كه‌ چشم‌اندازهاي‌ بسيار زيبايي‌ دارد و آب‌ و هواي‌ آن‌ در تابستان‌ خنك‌ و در زمستان‌ سرد است‌.