آشتیان

آشتيان

شهرستان‌ آشتيان‌ در شمال‌ شرقي‌ اراك‌ واقع‌ شده‌ و از مناطق‌ قديمي‌ استان‌ است‌. مردم‌ اين‌ شهر قبل‌ از اسلام‌ زرتشتي‌ بوده‌اند و مهم‌ترين‌ آتشكده‌ آنها «آتشكده‌ ورد» بوده‌ است‌. امروزه‌ شهرستان‌ آشتيان‌ به‌ عنوان‌ يكي ‌از مناطق‌ رو به‌ توسعه‌ و آباد در استان مركزي است‌.