چشمه های آبگرم سرعین

آدرس:
سرعین
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
چشمه های آبگرم سرعین

محل استقرار

چشمه های آبگرم در شهر سرعین قرار دارند.

ویژگی های چشمه

این چشمه ها دارای خاصیت های درمانی فوق العاده ای هستند که از دل زمین می جوشند . همچنین این چشمه ها خاصیت آرام بخشی دارد و سبب بهبود دردهای عصبی و عصبی مفصلی ، رماتیسمی می شوند.

چشمه های آب گرم

چشمه های آب گرم این منطقه شامل : آبگرم ساری سو ، قره سو،گاومیش گلی ، آبگرم ژنرال (جنرال) ، آب معدنی ارجستان، پهنلی سو، و مجتمع های آب درمانی سبلان ، ایرانیان، قهوه سویی، بش باجیلار و حمام طبیعی شفا می باشند.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

تپه سرعین درفاصله 1 کیلومتری ، روستای بیله درق در فاصله 4 کیلومتری، روستای ویند کلخوران در فاصله 5 کیلومتری، روستای ارجستان در فاصله 8 کیلومتری و دره گلستان در فاصله 19 کیلومتری این مکان قرار دارند.

/ ایران / اردبیل / سرعین / جاذبه های سرعین / چشمه های آبگرم سرعین