حمام جلفا

آدرس:
جلفا
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
حمام جلفا

محل استقرار

این بنا در محل راه تبریز به جلفا بنا شده است .

پیشینه تاریخی

قدمت حمام جلفا را براساس سبک معماری آن ، به دوره قاجاریه نسبت داده اند و بعضی از محققان معتقدند که عباس میرزا نائب السلطنه فتحعلی شاه این بنا را احداث کرده است. البته قابل ذکر است که سندی مبنی بر تائید این مطلب یافت نشده است. تجار ، بازرگانان و مردمی که در آن شهر سکونت داشتند از این حمام استفاده می کردند.

اهمیت ملی و جهانی

این بنای تاریخی با شماره ثبت 2520 در تاریخ 1 آذر 1378 به ثبت ملی رسیده است.

جاذبه های مجاور این مکان

پارک کوهستان ارس در فاصله 10 کیلومتری و کول تپه درفاصله 20 کیلومتری حمام جلفا قرار دارد.

/ ایران / آذربایجان شرقی / جلفا / جاذبه های جلفا / �������� ��������