قلعه کردشت

آدرس:
جلفا، روستای کردشت
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
قلعه کردشت

محل استقرار

این قلعه تاریخی در روستای کردشت جلفا و در ساحل رود ارس قرار گرفته است.

پیشینه تاریخی

قدمت این بنای تاریخی را به سده های اول اسلامی نسبت داده اند و از نظر ارزش نظامی و تاریخی به ویژه در زمان حکومت عباس میرزای قاجار نائب السلطنه فتحعلی شاه بیشتر مورد توجه قرار می گرفته است .

سبک معماری

قلعه کردشت بالای تپه ای صخره ای بنا شده است که 6 برج نگهبانی در ارتفاعات آن قرار داشته است و امروزه تنها بخشی از این برج ها و حصارها باقی مانده اند. در ورودی قلعه در قسمت شمالی واقع شده و دیواره های قلعه از جنس سنگ و آجر ایجاد شده است.

جاذبه های مجاور این مکان

درفاصله 32 کیلومتری ، مسجد جامع خاروانا قرار گرفته است و درفاصله کمتر از 1 کیلومتری آن حمام کردشت واقع شده است.