باغ فین کاشان

آدرس:
خیابان امیرکبیر
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
زمان:
8/30تا 19 به جز ایام تعطیل
باغ فین کاشان

محل استقرار

این بنا در انتهای جنوب شرقی جاده فین (خیابان امیرکبیر) ، روستای فین قراردارد.

پیشینه تاریخی

قدمت باغ فین کاشان به دوران صفویه برمی گردد و به دوران شاه عباس صفوی نسبت داده اند.طراح باغ توسط میراث فرهنگی ایران غیاث الدین جمشید کاشانی معرفی شده ، اما منابع دانشگاهی ، شیخ بهایی را طراح باغ می داند. از بناهایی که پس از دوران صفویه به باغ اضافه شدند میتوان به حمام سلطنتی ، موزه ملی، خلوت کریمخانی و اتاق شاه نشین اشاره کرد.

سبک معماری

عناصر آب و درخت درکنار بناهایی که از عناصر ثابت معماری هستند ، هویتی پویا به این اثر زیبا بخشیده است. در انتهای باغ فین و خارج از محور تقارن باغ کوشک قاجاری با نقاشی های زیبای سقفی و دیواری قرار گرفته است.

بخش بندی باغ

1- موزه ملی کاشان.

2- حمام فین کاشان.

3- چشمه سلیمانیه باغ فین کاشان.

شهرت بنا

به دلیل اینکه امیرکبیر در این مکان توسط ناصرالدین شاه به قتل رسید ، این باغ مشهور شده است.

ارزش ملی و جهانی

این اثر تاریخی ، در 15 آذر 1314 به شماره ثبت 238 به ثبت ملی ایران رسیده است .

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

درفاصله 2 کیلومتری شاهزاده ابراهیم فین ، در فاصله 4 کیلومتری تپه سیلک ، در فاصله 5 کیلومتری آرامگاه ابولؤلؤ و در فاصله 8 کیلومتری خانه عباسیان ، خانه طباطبایی های کاشان و مسجد جامع کاشان قرار دارد.

/ ایران / اصفهان / کاشان / جاذبه های کاشان / باغ فین کاشان