قلعه فین

آدرس:
بخش فین شهر بندرعباس
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی
قلعه فین

محل استقرار

این قلعه در بخش فین شهر بندرعباس واقع شده است.

پیشینه تاریخی

باتوجه به سفال هایی که کشف شده اند ، میتوان گفت که قدمت این قلعه به قرون میانه اسلامی برمی گردد . تاریخ دقیق تر آن زمان ایلخانی و تیموری می باشد. در هنگام ساخت احتمالا این قلعه دارای جنبه نظامی بوده است. همچنین تا دهه های اخیر خان های منطقه نیزاز قلعه استفاده می کردند.

سبک معماری قلعه

قلعه فین بر روی تپه ای مرتفع قرار دارد و مشرف به راه های ارتباطی منطقه می باشد. مصالحی که در ساخت فضای قلعه به کار رفته ، در بخش زیرین دیوارها و برج ها سنگ های نامنظم و ملات ساروج است و در بخش های بالایی خشت های مربع شکل به اضلاع 20 سانتی متری است. درهریک از گوشه های قلعه برج هایی وجود دارد که از طریق آن می توان حدس زد که نقشه اصلی قلعه چند ضلعی نامنظمی بوده که چند برج مدوراز آن محافظت می کردند. در دوره های بعدی الحاقاتی از سده اخیر با اسکلت فلزی و آجر و سیمان و کاشی به حاشیه و دامنه تند قلعه اضافه شده است.

اهمیت ملی و جهانی بنا

قلعه فین در تاریخ 12 اسفند 1381 به شماره 7270 به ثبت آثار ملی رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

نزدیکترین مکان به قلعه فین چشمه آب گرم گنو با فاصله60 کیلومتری از آن است.