برج مدور

آدرس:
مراغه
طریقه رفتن:
خودروی شخصی ، تاکسی، اتوبوس
برج مدور

محل استقرار

این بنا در شهر مراغه و در فاصله ی ده متری شمال گنبد کبود واقع شده است.

پیشینه تاریخی

کتیبه ای که به خط کوفی نوشته شده ، تاریخ احداث این بنا را سال 563 هجری نشان می دهد و در دوره ی سلجوقیه بنا شده است.

سبک معماری

این برج ، مدوری شکل و دارای ظاهری ساده است . سردر ورودی برج دارای قاب و طاقی هلالی شکل می باشد و درگاه به وسیله آن احاطه شده است. کتیبه ای به خط کوفی با نقوش پیچیده ای از کاشی های فیروزه ای و آجر ، در بالا وزیر طاق هلالی قرار گرفته است. برج مدور بر روی سکوی بلندی از سنگ که دارای سردابی در میان است ، واقع شده است.

ارزش بنا

ارزش و اهمیت این بنا را می توان در این دانست که ترقی و تکامل نمای مینایی را در طول دوران کوتاه میان تاریخ احداث این بنا و تاریخ ساخت گنبد سرخ نشان می دهد.

بخش بندی

برج مدور دارای دوطبقه سردابه و و نمازگاه می باشد و مزاری در آن قرار گرفته که هویت فرد دفن شده در آن نامشخص است.

جاذبه های گردشگری مجاور مکان

در فاصله 1 کیلومتری ، گنبد های مراغه ( مزارهای پنج گانه) ، گنبد سرخ و گنبد غفاریه ، موزه ایلخانی مراغه قرار دارد.

/ ایران / آذربایجان شرقی / مراغه / جاذبه های مراغه / ������ ��������