رستوران اکبرجوجه

آدرس:
مشعل گازبه سمت نیروی دریایی، جنب بوستان
تلفن:
03442335191
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی و شخصی
زمان:
10:30 - 21:30
رستوران اکبرجوجه

رستوران اکبرجوجه سیرجان:

رستوران اکبرجوجه کرمان پخت تخصصی اکبرجوجه را طبق دستور پخت و با مواد استاندارد اصلی آن انجام میدهد.ابتدا جوجه ها یک روز در آب و لیمو خوابانده شده و سپس در روغن فراوان سرخ میشوندو با برنج زعفرانی و رب انار شیرین سرو میشود.

/ ایران / کرمان / سیرجان / جاذبه های سیرجان / رستوران اکبرجوجه