اغذیه مازاری

آدرس:
بلوار جمهوری
تلفن:
03432440494
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی و شخصی
اغذیه مازاری

اغذیه مازاری کرمان:

اغذیه ی مازاری یکی از خوشمزه ترین برگر فروشیهای کرمان است که برگرهای واقعی با طعم واقعی گوشت با قیمت مناسب ارائه میکند.

/ ایران / کرمان / کرمان / جاذبه های کرمان / اغذیه مازاری