چلوکبابی سحر

آدرس:
بلوارحافظ،نرسیده به میدان آذر ارجمند
تلفن:
01342531147
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی و شخصی
زمان:
11 صبح الی 11 شب
چلوکبابی سحر

چلوکبابی سحر لنگرود:

چلوکبابی سحر یکی از کبابی های معروف لنگرود است که کباب های بسیار خوشمزه و آبداری دارد که هیچوقت طعم آن را فراموش نمیکنید.