پارک بی های Beihai Park

آدرس:
No.1 Wenjin Street, Xicheng District, Beijing 100000, China
تلفن:
010-64040610
وب سایت:
http://www.beihaipark.com.cn/#_=_
طریقه رفتن:
تاکسی ، اتوبوس و مترو
زمان:
6:00 الی 20:30
قیمت ها :
2 الی 5 یوآن
پارک بی های Beihai Park

این پارک در مرکز پکن قرار دارد و یکی از قدیمی ترین پارک های پکن می باشد. ابن پارک نمایانگر باغ های امپراتوری چین می باشد.

/ جهان / چین / پکن / جاذبه های پکن / پارک بی های Beihai Park