رستوران امیران

آدرس:
چهار راه امیرکبیر
تلفن:
03832274727-03838886939
وب سایت:
amiran.irbib.com
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی و شخصی
زمان:
08:00 – 23:30
رستوران امیران

رستوران امیران شهرکرد:

رستوران امیران یکی دیگر از رستوران های خوب شهرکرد است که رستورانی مجهزبا سابقه ای درخشان بوده و انواع غذاهای ایرانی و محلی را به همراه لبنیات سنتی شهرکرد سرو میکند.