آرامگاه ماهسوری Mahsuri's Tomb

آدرس:
Kampung Mawat, Langkawi 07000
تلفن:
6039556055
وب سایت:
http://www.langkawi-info.com/attractions/mahsuri-tomb.htm
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
8AM–6PM
آرامگاه ماهسوری Mahsuri's Tomb

آرامگاه ماهسوری Mahsuri's Tomb:

آرامگاه ماهسوری یا ماکام ماهسوری یکی از جاذبه های معروف لنکاوی در روستای ماوات است.بیشتر جاذبه های روستا افسانه های مخصوص خود را دارند و افسانه ماهسوری یکی از معروفترین آنهاست.ماهسوری شاهزاده ای بود که حدود پیش بعد از اینکه همسرش به جنگ رفته و کشته میشود مورد حسادت مادر شوهرش قرار گرفته و به زنا متهم و کشته میشود.

/ جهان / مالزی / لنکاوی / جاذبه های لنکاوی / آرامگاه ماهسوری Mahsuri's Tomb