معبد بهشت Temple of Heaven

آدرس:
Tiantan Road, Dongcheng District, Beijing 100050, China
تلفن:
86-10-67028866
وب سایت:
http://en.tiantanpark.com/default.aspx
طریقه رفتن:
تاکسی و اتوبوس
معبد بهشت Temple of Heaven

معبد بهشت

گنبد آبی معبد بهشت نماد پکن است. این معبد در جنوب پکن و در میان یک جنگل صنوبر واقع شده استو به دستور امپراطور سلسله مینگ به نام یانگول در سال 1420 ساخته شده است. از آن زمان به بعد امپراطورهای مختلف چین برای دعا و هدیه کردن قربانی جهت داشتن سالی پر محصول به این معبد می آمدند. این معبد بزرگترین معبد برای قربانی کردن و ادای نذر است. امروزه این بنا به دلیل داشتن فضای آزاد وسیع برای بادبادک هوا کردن مکانی پرطرفدار بین چینی ها است. این بنا شاهکار معماری و طراحی منظره است.

/ جهان / چین / پکن / جاذبه های پکن / معبد بهشت Temple of Heaven