موزه گواندونگ Guangdong Museum

آدرس:
No.2 Zhujiang East Road, Zhujiang New City
تلفن:
020-38046886
وب سایت:
http://www.gdmuseum.com/
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
9:00 am - 5:00 pm
موزه گواندونگ Guangdong Museum

موزه گواندونگ Guangdong Museum:

موزه هنر عامه گوانگ دانگ در ساختمان آکادمی چن کلان واقع در منطقه لیوان، قراردارد. در دوران پادشاهی سلسله کینگ، دو نفر از اعضای خانواده چن تصمیم گرفتند که با کمک سایر اعضای خانواده، معبدب بنا کنند. این ساختمان در سال ۱۸۹۴ بناشد؛ کمی بعد در سال ۱۹۰۵ که سیستم آزمون امپراطوری برای جذب افراد مستعد در شغل های دولتی ایجاد شد، این معبد به یک مدرسه برای اعضای خانواده چن تبدیل شد تا در آن برای این آزمون آماده شوند. این ساختمان در سال ۱۹۵۷ به یک ساختمان حفاظت شده شهری تبدیل شد. دو سال بعد دولت تصمیم گرفت که این محل میزبان نگارخانه ای برای آثار هنری مردم و صنایع دستی باشد. این نگارخانه نهایتا به موزه هنرهای عامه تبدیل شد.

/ جهان / چین / گوانگجو / جاذبه های گوانگجو / موزه گواندونگ Guangdong Museum