آبشار دودساگار Dudhsagar Falls

آدرس:
Mandovi River, India
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
آبشار دودساگار Dudhsagar Falls

آبشار دودساگار Dudhsagar Falls:

آبشار دودساگار یکی دیگر از جاذبه های زیبای گواست بهترین راه برای دیدن آبشارهای زیبای دودساگار استفاده از تورهای گردشی روزانه است. این تورها غالباً ساعت نه صبح از پانجیم حرکت می کنند و ساعت شش عصر همان روز به پانجیم بر می گردند. در محوطه پایین این آبشارها میتوان از شنا کردن لذت برد.

/ جهان / هندوستان / گوا / جاذبه های گوا / آبشار دودساگار Dudhsagar Falls