پارک مرلیون Merlion Park

آدرس:
1 Fullerton Road One Fullerton
تلفن:
65 6736 6622
وب سایت:
http://www.yoursingapore.com/
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
پارک مرلیون Merlion Park

پارک مرلیون Merlion Park:

پارک مرلیون که در سال ۱۸۲۱ ساخته شده است از قدیمی ترین پارک هایی است که می توانید در سنگاپور پیدا کنید. از طرفی باید به عنوان جاذبه به ساختمان آن دقت کرد. مشخصه بارز این پارک همان شیری است که از دهانش آب بیرون می ریزد و به ذهن همه می ماند

/ جهان / سنگاپور / سنگاپور / جاذبه های سنگاپور / پارک مرلیون Merlion Park