محله چینی ها Chinatown

آدرس:
Crot | Trengganu, Singapore
وب سایت:
http://www.chinatown.sg/
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
محله چینی ها Chinatown

محله چینی ها Chinatown:

محله چینی ها در سنگاپور یکی از قدیمی ترین محله هایی است که چینی های مهاجر به این کشور در آن سکونت داشته اند. کشوری که در حال حاضر پیشرفت زیادی در این زمینه داشته است. درواقع محله چینی ها در سنگاپور در ابتدا به طور کامل در اختیار چینی ها بوده و آثاری از جمله مرکز فرهنگی چینی ها، خیابان غذای چینی و بازار شب همچنان از نشانه های ساکنین اولیه این محله در سال های گذشته هستند. بسیاری از ساختمان های قدیمی با معماری چینی همچنان در این محله دست نخورده باقی مانده اند.

/ جهان / سنگاپور / سنگاپور / جاذبه های سنگاپور / محله چینی ها Chinatown