رستوران روبارب Rhubarb

آدرس:
3 Duxton Hill, Singapore 089589
تلفن:
+65 8127 5001
وب سایت:
rhubarb.sg
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
11:45AM–2:15PM, 6:30–10PM
رستوران روبارب Rhubarb

رستوران روبارب Rhubarb:

رستوران روبارب یکی از رستوران های خوب سنگاپور است که در فضایی کوچک اما زیبا با غذاهای خوشمزه از شما پذیرایی میکند.

/ جهان / سنگاپور / سنگاپور / جاذبه های سنگاپور / رستوران روبارب Rhubarb