پارک پراتر Prater

آدرس:
1020 Vienna, Austria
تلفن:
+43 1 7280516
طریقه رفتن:
تاکسی و اتوبوس
زمان:
11:00 صبح الی 20:00 شب
پارک پراتر Prater

یکی از بزرگتربن پارک های عمومی واقع در منطقه 2 وبن. چرخ و فلک 65 متری این پارک یکی از بلندترین چرخ و فلک ها در جهان می باشد. موزه پراتر، تونل وحشت و ترن هوایی ابن پارک از جاذبه های دبگر ابن پارک می باشند.

/ جهان / اتریش / وین / جاذبه های وین / پارک پراتر Prater