دانشگاه تهران

آدرس:
خيابان انقلاب
وب سایت:
http://www.ut.ac.ir
طریقه رفتن:
خودرو شخصي ، اتوبوس، تاكسي ،مترو

محل استقرار

دانشگاه تهران داراي چند پرديس هستند و به طور كلي ذر يك مكان متمركز نيستند.

تاریخچه

دانشگاه تهران بزرگترين مركز آموزش عالي در ايران مي باشد. اين دانشگاه در سال 1313تاسيس مي باشد. دانشگاه تهران هم اكنون داراي 25 دانشكده و 11 مركز پژوهشي مي باشد. امروز دانشگاه تهران در میان موسسات و سازمان های وابسته به آموزش عالی کشور از هر حیث و از هر نظر از جایگاهی رفیع بهره مند است. در واقع اگر متغیرهایی چون سابقه و قدمت، تدریس استادان بنام و بلند مرتبه، تحصیل دانشجویان ممتاز، کثرت دانشجویان، استادان و کارکنان، ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن، پیوند و تعامل با دستگاه های اجرایی و موسسات و شرکت های صنعتی، اداری، اجرایی و...،داشتن کتابخانه ها و آزمایشگاه های غنی و مجهز، تعدد رشته ها و دانشکده ها و موسسات پیوسته و وابسته، واقع شدن در پایتخت و در مرکز شهر و... را از معیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشگاه برشماریم، بی گمان دانشگاه تهران را باید معتبرترین و مهم ترین دانشگاه های کشور دانست. بی جهت نیست که از این دانشگاه با تعبیر ((دانشگاه مادر))و ((نماد آموزش عالی)) یادشده است.

بنیانگذار و بانی

رضا شاه اين دانشگاه را بنا نمود .

اهمیت ملی و جهانی

دانشگاه تهران در تاريخ 18 آبان 1378 به ثبت رسيده است.

/ ایران / تهران / تهران / جاذبه های تهران / دانشگاه تهران