قصر بادها Hawa Mahal - Palace of Wind

آدرس:
Hawa Mahal Tripolia Bazaar Road | Pink City
تلفن:
141 2618862
وب سایت:
http://www.hawa-mahal.com/#_=_
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
9:00am. – 4:30p.m
قصر بادها Hawa Mahal - Palace of Wind

قصر بادها Hawa Mahal - Palace of Wind:

قصر بادها شناخته ترین ساختمان جیپور ، کاخ ۵ طبقه ی بسیار زیبا با پنجره های متعدد و صورتی رنگ است . این اثر هنری در سال 1799 ساخته شده و در طراحی آن از تاج کریشنا یکی از خدایان هندو الهام گرفته شده و وجود بیش از ۹۰۰ پنجره کوچک و مشبک آن را شبیه کندوی زنبور کرده است. از درون این پنجره ها بود که زنان کاخ میتوانستند زندگی و مردم کوچه بازار را نظاره کنند، بی آنکه دیده شوند. این ساختمان همه را مبهوت خود می کند.

/ جهان / هندوستان / جیپور / جاذبه های جیپور / قصر بادها Hawa Mahal Palace of Wind