ارگ تهران

آدرس:
جنوب تهران ، خيابان 15 خرداد
طریقه رفتن:
خودرو شخصي ، اتوبوس، تاكسي ،مترو
ارگ تهران

محل استقرار

ارگ تهران، از شمال به میدان و خیابان امام خمینی (ره)، از شرق به خیابان ناصر خسرو، از غرب به خیابان خیام و از جنوب به خیابان پانزده خرداد محدود میشود.

تاریخچه

این میدان وسیع که از دوره زندیه به جای مانده بود ، در زمان فتحعلی شاه «ارگ» نام گرفت. این میدان را سپس میدان شاه ، میدان توپخانه و باغ گلشن نامیدند و امروزه آن را به نام میدان پانزده خرداد میشناسند.حالا دیگر از این همه قدمت و تاریخ در محدوده ارگ تهران چیزی باقی نمانده و تنها آثار پا بر جا از مجموعه تاریخی ارگ تهران، عمارت رادیو، کاخ دادگستری، قسمت اصلی کاخ دارایی، سر در قورخانه، ساختمان دارالفنون، ساختمان کلانتری ارگ، بانک ملی شعبه بازار، مسجد ارگ و ساختمان سابق وزارت کشور است.

بنیانگذار و بانی

اين ارگ در دوره صفويه بنا شده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

فاصله ارگ تهران با ايوان مرمر ، عمارت شمس العماره ، خلوت كريمخاني ، موزه پست و تلگراف ، كاخ گلستان و پارك شهر 1 كيلومتر است.