بازار بزرگ تهران

آدرس:
جنوب تهران بازار کفاشها
طریقه رفتن:
خودرو شخصی ، اتوبوس، تاکسی، مترو
زمان:
همه روزه
بازار بزرگ تهران

محل استقرار

این بازار بین خیابان های مولوی در جنوب، سیروس (مصطفی خمینی) در شرق، بوذرجمهری (پانزده خرداد) در شمال و خیام در غرب قرار گرفته است.

تاریخچه

ساخت این بنا به دوره صفوی و قاجار می رسد. بازار بزرگ تهران از مهم ترین مراکز تجاری و بازرگانی به شمار می آید. همین طور جز مجموعه تاریخی و هنری شهر محسوب می شود. بازار بزرگ در منطقه 12 شهرداری قرار دارد.

سبک معماری

بنیانگذار و بانی

شاه طهماسب صفوی دستور ساخت این بازار را داد.

اهمیت ملی و جهانی

بازار بزرگ تهران در تاریخ 2 بهمن 1356 با شماره 1540 به ثبت ملی آثار ایران رسید.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

بازار بزرگ تهران همجوار با آرامگاه لطفعلی خان زند است. همینطور فاصله این بازار با ایوان تخت مرمر ، عمارت شمس العماره ، خلوت کریمخانی ،ارگ ، کاخ گلستان 2 کیلومتر می باشد.

/ ایران / تهران / تهران / جاذبه های تهران / بازار بزرگ تهران