میدان آرژانتین

آدرس:
محله وزرا
طریقه رفتن:
خودرو شخصی،تاکسی، اتوبوس
میدان آرژانتین

محل استقرار

میدان آرژانتین در محله وزرا قرار دارد. خیابان های الوند، بیهقی ، بهاران به میدان آرژانتین ختم می شوند.

درباره میدان آرژانتین

میدان آرژانتین در منطقه 6 تهران قرار دارد. در نزدیکی میدان آرژانتین ترمینال آرژاتین واقع است و مسافران برای عبور و مرور از این پایانه رفت و آمد می کنند. نام این پایانه ، پایانه بیهقی است. همین طور چند مرکز خرید در نزدیکی این میدان واقع است . مانند : مرکز خرید آفریقا و بوتیک. علاوه بر این چند بانک مانند بانک اقتصاد نوین ، بانک ملت و بانک رفاه در نزدیکی این میدان وجود دارند. لازم به ذکر است بیمارستان فوق تخصص کسری در نزدیکی میدان آرژانتین قرار دارد.

/ ایران / تهران / تهران / جاذبه های تهران / میدان آرژانتین