موج شکن‌های انزلی

آدرس:
بعد از خیابان ناصر خسرو
طریقه رفتن:
خودرو شخصی ، تاکسی
موج شکن‌های انزلی

محل استقرار

این موج شکن در بندر انزلی قرار دارد.

درباره این موج شکن

موج شکن انزلی نام اسکله ای در بندرانزلی است. قبل از احداث این موج شکن ها ، موج ها برای کشتی ها مشکلاتی را به همراه داشتند که باعث آسیب رسیدن به این کشتی ها می شدند. در سال 1374 ساخت این موج شکن ها آغاز شد و در ساال 1293 کار ساخت به پایان رسید. طول موج شکن های انزلی 520 متر می باشند و این موج شکن ها تحت نظر دو مهندس روسی بنا شدند. اکنون این مرکز مکانی برای بازدید گردشگران و تفریح می باشد.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

فاصله ابن بندر با مناره های انزلی 2 کیلومتر ، با کاخ موزه نظامی انزلی 4 کیلومتر ، با پل آجری یونل 36 کیلومنر ، با بوستان ملت 39 کیلومتر ، با تالاب انزلی 42 کیلومتر و با سولحل گیسوم 61 کیلومتر می باشد.