علم کوه

آدرس:
کلاردشت
طریقه رفتن:
خودرو شخصی
علم کوه

محل استقرار

علم کوه در منطقه تخت سلیمان درمنطقه کلاردشت در استان مازندران قرار دارد.

درباره این کوه

علم کوه بعد از دماوند دومین کوه بلند ایران با ارتفاع 4580 متر از سطح دریا می باشد. شهرت این کوه به دلیل وجود دیواره های ایست که در دامنه شمالی آن واقع است. این کوه فنی برای کوهنوردان و سنگنوردان برای صعود و فرود بسیار مناسب است.پائیز و زمستان علم کوه مواجه با برف بسیار سنگین و طوفان و بوران و ریزش متوالی بهمن های سنگین همراه است بهار هر سال نیز این وضعیت ادامه دارد و در تابستان هوا معتدل تر می باشد باد غالب از جناح غربی و از منطقه سه هزار بر ناحیه می وزد و آب مصرفی در سرچشمه های متعدد آن بوفور یافت می گردد منطقه علم کوه چون سبلان دارای یخچال های بزرگ دائمی است که از هر سوی آنرا در بر گرفته اند.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

فاصله علم کوه تا پارک جنگلی خشکه داران 63 کیلومتر ، با پارک جنگلی چالوس 71 کیلومتر ، با غار دانیال 73 کیلومتر ، با روستای حیرت 74 کیلومتر با پارک جنگلی چالدره 77 کیلومتر و با دیو چشمه 78 کیلومتر می باشد.