آبشار و منطقه هریجان

آدرس:
روستا هریجان
آبشار و منطقه هریجان

محل استقرار

آبشار هریجان در جاده چالوس ، نزدیک گردنه هزارچم در روستا هریجان قرار دارد.

تاریخچه

پایتخت نشینان پس از گذراندن یک هفته کار سخت و طاقت فرسا آبشار و منطقه هریجان را برای استراخت انتخاب می کنند. چرا که این منطقه، منطقه ای زیبا ، سرسبز ، خوش و خرم است. آبشار هریجان در روستای هریجان در منطقه کلاردشت واقع است. این منطقه پر از علفزار های بلند و سبز است و در فصل بهار آب آبشار بیشتر می شود. منطظقه هریجان از منطقه های استحفاظ شده می باشد . شکار در این منطقه ممنوع است و حیوانات متعددی نظیر خرس ، بز ، کبک و... وجود دارد.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

فاصله آبشار هریجان تا دریاچه ولشت 57 کیلومتر ، با روستای طبرسو 59 کیلومتر ، با پارک جنگلی چالوس 61 کیلومتر ، با روستا حیرت 64 کیلومتر ، با روستای یوش 65 کیلومتر و با کاخ اجابیت 66 کیلومتر می باشد.

/ ایران / مازندران / چالوس / جاذبه های چالوس / آبشار و منطقه هریجان