آبشار دشت ارژن

آدرس:
40 کیلومتری مسیر جاده شیراز به کازرون
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ پیاده روی
آبشار دشت ارژن

محل ستقرار

آبشار دشت ارژن در 40 کیلومتری مسیر جاده شیراز به کازرون قرار دارد.

پیشینه

منطقه زیبا و حفاظت شده دشت ارژن و کوهمره سرخی با گونه های گیاهی و جانوری متفاوت محل زیبایی برای سیاحت و پژوهش است. رودخانه دالکی به طول 170 کیلومتر از دامنه جنوبی دشت ارژن سرچشمه می گیرد و پس از عبور از چند روستا در انتهای مسیر رودخانه هله را تشکیل میدهد. این ابشار از كوههای ارژن سر چشمه میگیرد و به تالاب ارژن می ریزد ارتفاع این ابشار نزدیك به 80 متر است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

فاصله این آبشار تا بازار مسگرها 78 کیلومتر میباشد. فاصله آبشار تا باغ جنت 70 کیلومتر می باشد. فاصله این دشت تا باغ پرندگان 91 کیلومتر می باشد. فاصله آبشار تا دروازه قرآن 95 کیلومتری می باشد.

/ ایران / فارس / شیراز / جاذبه های شیراز / آبشار دشت ارژن