ارگ کریمخان زند

آدرس:
نبش میدان شهدا (شهرداری)
تلفن:
32247648 _ 071
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
ارگ کریمخان زند

محل استقرار

این ارگ در مرکز شهر شیراز ،در خیابان کریم خان زند و نبش میدان شهدا (شهرداری) قرار دارد.

پیشینه

ارگ تاریخی زند در دوره زندیه به دستور کریم خان ساخته شد و هنگامی که کریم خان شیراز را بعنوان پایتخت خود انتخاب کرد این ارگ را بعنوان مکان زندگی خود برگزید.در دوره قاجار بعنوان محل زندگی فرمانداران محلی استفاده شد. در زمان پهلوی از ارگ بعنوان زندان استفاده کردند.

سبک معماری

معماری این ارگ مربوط به دوره زندیه می باشد. کریم خان زند از مجرب ترین معمار ها برای ساخت ارگش استفاده کرد. شکل این بنا به صورت ذوزنقه ای ناقص است به این علت که در زمان ساخت منوجه شدند که خاک شمال غربی برای ایجاد برج بااین عظمت نامناسب است و امکان نشست زمین وجود دارد پس کمی آن را به سمت غرب کشیدند. تمامی اتاق های این ارگ از درون بهم مرتبط می شوند و بدون اینکه شما از آن خارج شوید می توانید وارد اتاق دیگر شوید.

بنیانگذار و بانی

این ارگ به دستور کریم خان زند ساخته شد .

اهمیت ملی و جهانی

این ارگ در سال 1351 با شماره 918 به ثبت ملی رسید.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

فاصله ارگ تا عمارت و باغ شاپوری و حمام وکیل 1 کیلومتر می باشد. فاصله ارگ تا باغ جهان نما 2 کیلومتر می باشد. فاصله ارگ تا باغ ارم و نارنجستان قوام 4 کیلومتر می باشد.

/ ایران / فارس / شیراز / جاذبه های شیراز / ارگ کریمخان زند