باغ ارم

آدرس:
خیابان ارم
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
باغ ارم

محل استقرار

این باغ در خیابان ارم قرار دارد.

پیشینه

مساحت این باغ 110 هزار و 380 متر مربع است و شامل چند بنای تاریخی و باغ گیاه شناسی می باشد. بنیانگذار این باغ به درستی مشخص نیست اما مربوط به دوره سلجوقیان می شود. در زمان کریم خان زند این باغ مورد بهبود و باسازی قرار گرفت. در زمان قاجار این باغ حدود 75 سال در دست ایل قشقایی بود. این باغ دارای تنوع گیاهی بسیاری می باشد به طوری که به نمایشگاهی از گل و گیاه تبدیل شده است. این باغ اکنون در اختیار دانشگاه شیراز است.

سبک معماری

سبک معماری این باغ مربوط به زمان قاجاریه و به تقلید از سبک معماری زندیه گرفته شده است. نقاشی، کاشی کاری و گچ بری از شاهکار های معماری قاجار در این باغ است. این باغ از سه طبقه ساخته شده است. طبقه زیرین محلی برای استراحت در روزهای گرم است. طبقه دوم و سوم شامل ستون هایی است که از تخت جمشید الهام گرفته شده اند.

بنیانگذار و بانی

در قرون دهم و یازدهم در روزگار سلجوقیان و آل اینجو بنا شده است.

اهمیت ملی و جهانی

این باغ در تاریخ 14 آبان 1353 با شماره ی 1013 به ثبت ملی رسیده است.

همین طور این باغ در 6 تیر 1390 در سی و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو با عنوان باغ های ایرانی در فهرست میراث فرهتگی ثبت گردید.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

فاصله باغ ارم با عمارت و باغ شاپوری و حمام وکیل و ارگ کریم خان و بازار وکیل و موزه پارس 4 کیلومتر و با باغ جهان نما 5 کیلومتر است.