خانه تهرانی ها

آدرس:
محله فهادان
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
خانه تهرانی ها

محل استقرار

این خانه ( هتل موزه فهادان) در محله فهادان جنب میدانچه فهادان قرار دارد.

پیشینه

قدمت این خانه به 150 الی 200 سال پیش باز می گردد که توسط ۀقلی شیخ مهدی عرب ساخته شده ولی بعد ها به دلیل تغییر نام این خانواده به تهرانی ها ، این خانه به خانه تهرانی ها معروف شده است. این خانه در حال حاضر به عنوان هتل موزه قعالیت می کند.

سبک معماری

این خانه دارای دو بخش است، بخش اصلی و بخش خدماتی. بخش اصلی از حیاط مستطیل شکلی تشکیل یافته است که دارای فضاهایی معادل دو طبقه محصور شده است. ورودی آن متشکل از سردر و هشتی است و دالان در شمال غربی این مکان قرار دارد.بخش خدماتی در جنوب این خانه قرار دارد که دارای ورودی مجزا است. در کوشه حیاط هم فضاهای سرپوشیده ای قرار دارند که که از نور سقف روشنایی آنها تامین می شود و از طریق راهروها به حیاط مرتبط می شوند. آبنما ها در مقابل ایوان قرار دارند و فضای سبز آن در وسط خانه قرار دارد. سرداب شرقیبه نهر آب زیر زمینی مرتبط است و سرداب جنوبی به اتاق بادگیر راه دارد.

بنیانگذار و بانی

این بنا توسط آقای شیخ مهدی عرب ساخته شده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

برج و باروی یزد در 1 کیلومتری، خانه مرتاض در 2 کیلومتری،، مجموعه شاه ولی در 26 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / خانه تهرانی ها