آب انبار شش بادگیری یزد

آدرس:
خیابان امام
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی
آب انبار شش بادگیری یزد

محل استقرار

این آب انبار در خیابان امام در کوچه شش بادگیر و محله تپه یزد قرار دارد.

پیشینه

قدمت این بنا به 180 سال پیش و دوره قاجاریه باز می گردد و در سال 1371 ه.ق. بازسازی و احیاء شده است.

سبک معماری

این آب انبار دارای 6 بادگیر بلند و گنبدی تخم مرغی شکل است و نیز دارای دو در، دو پاشیر و دو پلکان است. بر اساس نوشته های روی لوح بر روی سر در بنا اینآب انبار دارای دو ورودی یکی برای مسلمانان و دیگری برای زرتشتیان بوده است. این مکان در ابتدا شامل 3 بادگیر بوده است که بعدها به هنگام مرمت 3 بادگیر دیگر به آن اضافه شده است. ورودی آب انبار در قسمت جنوبی است و بین پله های بیست و پنج و بیست و شش آن، از بالا یک هشتی با سنگ فرش اجری قرار دارد و طاق آب انبار بعد از هشتی شروع می شود.

بنیانگذار و بانی

بانی اولیه این بنا مشخص نیست ولی بادگیرهای جدیدتوسط استاد علی سیاه و استاد غلامرضا ساخته شده اند.

اهمیت ملی و جهانی

این آب انبار در تاریخ 4 فروردین 1357 با شماره 1600 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

آتشکده زرتشتیان، مجموعه امیرچخماق، موزه آب و موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان در 1 کیلومتری، مسجد جامع کبیر در 2 کیلومتری ، زندان اسکندر در 3 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / یزد / یزد / جاذبه های یزد / آب انبار شش بادگیری یزد