آرامگاه خواجه نظام الملک

آدرس:
خیابان ولیعصر
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
آرامگاه خواجه نظام الملک

محل استقرار

این آرامگاه در خیابان ولیعصر ، کوی نظام الملک و ابتدای پاچنار قرار دارد.

پیشینه

قدمت این آرامگاه به دوره سلجوقیان بازمی گردد و آرامگاه وی در کنار قبور چند تن از شاهان سلجوقی قرار دارد

سبک معماری

در جنوب این خانه ایوان و تالار کوچکی قرار داردکه دارای 8 سنگ مزار است و اغلب از سنگ مرمرین نفیسی ساخته شده اند. قبر خواجه نظام الملک در وسط ایوان واقع شده است که از جنس سنگ مرمر است و در اطراف آن کتیبه ای وجود دارد که به آیت الکرسی و کلمات دیگر از جمله الوزراء، خواجه و الملک منقور است.تقریبا در وسط تالار سنگ دیگری مشابه سنگ خواجه وجود دارد که به مزار ملک شاه معروف است. کمی عقب تر و نزدیک به دیوار سنگ قبر ترکان خاتون همسر ملکشاه قرار دارد. علاوه بر این سه تن فرزندان ملکشاه به نام های:برکیارق، سلطان محمد و سلطان محمود نیز در اینجا مدفون هستند.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

مسجد شیخ لطف الله، میدان امام، حمام شیخ بهایی، عصارخانه شاهی در 2 کیلومتری، مسجد جامع اشترجان و موزه هنرهای نزئینی در 3 کیاومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / اصفهان / اصفهان / جاذبه های اصفهان / آرامگاه خواجه نظام الملک