سی و سه پل

آدرس:
میدان انقلاب
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
سی و سه پل

محل استقرار

این پل مابین خیابان چهار باغ بالا و چهار باغ پایین قرار دارد و این دو خیابان را به متصل کرده است.

پیشینه

این پل یکی از شاهکارهای دوره صفوی است که در گذشته به پل جلفا معروف بوده است. چراکه مسیر دسترسی به جلفا بود. نام دیگر این پل ، الله وردی خان است. به این دلیل که سردار شاه عباس مامور ساخت این پل گردید.در دوره صفویه مراسم جشن آب ریزان یا آب پاشان در کنار این پل صورت می گرفته است. همچنین ارامنه جلفا نیز مراسم خاج شویان خود را در کنار این پل برگزار می کردند.

سبک معماری

این پل که از زیبایی خاصی برخوردار است، 295 متر طولو 75.13 متر عرض دارد و دارای یک پیاده رو برای گردش در بالا و یک پیاده رو در پایین است. پیاده روی پایین گذرگاه مسقفی است که میان پایه های مرکزی پل و به فاصله کمی از بستر رودخانه ایجاد شده است. سنگ و آجر از مصالحی است که در این بنا بکار رفته است.

بنیانگذار و بانی

این پل به همت الله وردی خان سردار شاه عباس اول صورت گرفته است.

اهمیت ملی و جهانی

این پل در تاریخ15 دی 1310 با شماره 110 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

کاخ هشت بهشت، مدرسه چهار در 1 کیلومتری، کاخ چهلستون، موزه هنرهای تزئینی، کلیسای مریم مقدس و پل عالی قاپو در 2 کیلومتری این مکان قرار دارد.