باسیلیکای سینت پل خارج از دیوارها Abbazia di San Paolo Fuori Le Mura

آدرس:
Via Ostiense,186, 00146 Rome, Italy
باسیلیکای سینت پل خارج از دیوارها Abbazia di San Paolo Fuori Le Mura

باسیلیکای سینت پل خارج از دیوارها (رم)

باسیلیکای سینت پل خارج از دیوارها یک کلیسا کاتولیک واقع در رم، ایتالیا می باشد. که عملیات ساخت وساز آن در سال ۱۸۲۳ به پایان رسید.

/ جهان / ایتالیا / رم / جاذبه های رم / باسیلیکای سینت پل خارج از دیوارها Abbazia di San Paolo Fuori Le Mura