موزه گالری بورغیزی رم Borghese Gallery

آدرس:
Piazzale del Museo Borghese 5, 00197 Rome, Italy
موزه گالری بورغیزی رم Borghese Gallery
/ جهان / ایتالیا / رم / جاذبه های رم / موزه گالری بورغیزی رم Borghese Gallery