باسیلیکای سنت جان لاتران Arcibasilica di San Giovanni in Laterano

آدرس:
Piazza di Porta San Giovanni, 4, 00184 Rome, Italy
باسیلیکای سنت جان لاتران Arcibasilica di San Giovanni in Laterano

باسیلیکای سنت جان لاتران رم

باسیلیکای سنت جان لاتران یک کلیسا کاتولیک واقع در رم در ایتالیا می باشد که این بنا به سبک باروک طراحی شده است. از اشخاص معروفی که در این مکان دفن شده اند می توان به لئون سیزدهم، کلمنت دوازدهم، الکساندر سوم، سرگیوس چهارم اشاره کرد.

/ جهان / ایتالیا / رم / جاذبه های رم / باسیلیکای سنت جان لاتران Arcibasilica di San Giovanni in Laterano