خانه بهروزی (هتل سنتی)

آدرس:
خیابان امام خمینی
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
خانه بهروزی (هتل سنتی)

محل استقرار

این خانه در خیابان امام خمینی، روبروی بازار سعادت ، کوچه کریم اصغری، بن بست ششم قرار دارد.

پیشینه

قدمت این بنا به دوره قاجار باز می گردد.

سبک معماری

سبک معماری آن از نوع خانه سازی قزوین است که با حیاط مرکزی اصلی و حیاط های جانبی شکل گرفته و حیاط اندرونی با با تناسبات نیم کشکولی در دوجبهه دارای شاه نشین های تابستانی و زمستانی است و در دو جبهه دیگر دارای ایوان های طاق نمایی است.

اهمیت ملی و جهانی

این خانه در سال 1384 با شماره 12608 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

بازار بزرگ قزوین در چندقدمی، کاخ موزه چهلستون،خانه و حسینیه امینی ها و موزه قزوین در 1 کیلومتری و کلیسای کانتور در 2 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / قزوین / قزوین / جاذبه های قزوین / �������� ������������ (������ ��������)