بازار قزوین

آدرس:
خیابان مولوی
طریقه رفتن:
خودروی شخصی/ تاکسی/ اتوبوس
زمان:
ساعت 10 الی 17
بازار قزوین

محل استقرار

این بازار دارای سه ورودی اصلی ، دو ورودی از خیابان امام خمینی و یک ورودی از خیابان مولوی است در تقاطع خیابان مولوی و امام خمینی قرار دارد.

پیشینه

قدمت این بنا به دوره صفویه باز می گردد اما بخش اعظم آن در دوره قاجار ساخته شده است.وجه تمایز این بازار با بازارهای دیگر شهر ها در داشتن مراکز تجاری مانند سراهاف مراکز فرهنگی - مذهبی مانند مدارس، مساجد، و فضاهای خدماتی مانند گرمابه و آب انبار بود

سبک معماری

معماری فعلی بازار قزوین در دوره صفوی شکل گرفت و شباهت های بسیاری با با معماری بازارهای شیراز و اصفهان دارد. قیصریه قزوین با طاق های آجری و ارتفاع بسیار زیاد بخشی از بازار قزوین است که باقی مانده است. ترکیب معماری این بازار با با بهره گیری از ترکیب طرح های شطرنجی و ایجاد مفصل های معماری ، ورودی های مختلف بازار را به آن دوخته است و این از مهمترین ویژگی های این بازار است.

بخش های مختلف بازار

مهمترین بخش های بازار قزوین عبارتند از:

-مسجدالنبی (مسجد شاه) سرای سعدالسلطنه، سرای وزیر، سرای حاج رضا، سرای رضوی (سرای شاه)، سرای خوشنویسان، تیمچه سرباز، تیمچه سرپوشیده، تیمچه حاج سید کاظم، تیمچه درویش مهدی،تیمچه حاج محمد تقی.

جاذبه های گردشگری مجاور این مکان

خانه بهروزی در چندقدمی، کاخ موزه چهلستون، خانه و حسینیه امینی ها و حمام قجر در یک کیلومتری و آب انبار سردار در 3 کیلومتری این مکان قرار دارد.

/ ایران / قزوین / قزوین / جاذبه های قزوین / ���������� ����������