کاخ شون برون Schoenbrunn Palace

آدرس:
Schlosstrasse 47, Vienna 1130, Austria
تلفن:
0043181113239
کاخ شون برون Schoenbrunn Palace

کاخ شون برون

کاخ شون برون به معنای «چشمه زیبا»، اقامتگاه تابستانی پادشاهان اتریش در وین پایتخت اتریش بوده است و اکنون یکی از آثار مهم فرهنگی این کشور است که در سال ۱۹۶۰ بنا شده است.

/ جهان / اتریش / وین / جاذبه های وین / کاخ شون برون Schoenbrunn Palace