غار قلعه کرد

آدرس:
روستای قلعه کرد
طریقه رفتن:
خودروی شخصی
غار قلعه کرد

محل استقرار

این غار در آبگرم، دوراهی آبگرم به سمت غرب حصار ولی عصر، روستای علی آباد، روستای قلعه کرد و در 1.5 کیلومتری این روستا قرار دارد.

پیشینه

قدمت این غار به دوره الیگومیوس و دوران سوم زمین شناسی یعنی 4 میلیون سال قبل می رسد. این غار در اثر انحلال سنگ های آهکی سازند قلم تشکیل شده است. در دیواره های این غار آثاری از نقاشی نیز دیده می شود.

ویژگی های نمای داخلی و خارجی غار

این غار دارای دهانه ای به ارتفاع 8 متر و عرض 9 متر به صورت نیم دایره دارد. این غار یک راهرو دارد که به دهانه چاهی که عمود بر دهلیز است منتهی می شود و پس از عبور از مدخل چاه به فضایی منتهی می شود که دارای ستون های قطور استالاکتیت و استالاگمیت است

آب و هوای غار

این غار رطوبت بالایی دارد.

آثار و اشیای کشف شده از غار:

اشیا یا ابزار تاریخی، استخوان انسان و جانور و سفال

/ ایران / قزوین / قزوین / جاذبه های قزوین / ������ �������� ������