معبد ارکسیون آتن Erechtheion

آدرس:
Athens 10558, Greece
تلفن:
00302103214172
معبد ارکسیون آتن Erechtheion

معبد ارکسیون آتن

این معبد یکی از جاذبه های اصلی آتن میباشد که در ضلع شمالی آکروپلیس قرار دارد.

/ جهان / یونان / آتن / جاذبه های آتن / معبد ارکسیون آتن Erechtheion