ساحل پادانگ پادانگ Padang Padang Beach

آدرس:
Jl. Labuhan Sait, Pecatu 80361
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
ساحل پادانگ پادانگ Padang Padang Beach

ساحل پادانگ پادانگ Padang Padang Beach:

ساحل کوچک پادانگ پادانگ (‏Padang Padang‏) به دو دلیل در میان گردشگران جزیره دوست محبوبیت ‏دارد. نخست این که این ساحل برای موج سواری بی نظیر است و طبیعت دوستان از چهارگوشه جهان در اینجا ‏گرد هم می آیند تا موج های خروشان دریا را با تخته های کوچکشان تسخیر کنند. دوم اینکه این ساحل ‏همان جایی است که صحنه هایی از فیلم پربیننده بخور، نیایش کن، مهر بورز (‏Eat, Pray, Love‏) در آن ‏خلق شده است.

/ جهان / اندونزی / بالی / جاذبه های بالی / ساحل پادانگ پادانگ Padang Padang Beach