کوه آگونگ Mount Agung

طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
کوه آگونگ Mount Agung

کوه آگونگ Mount Agung:

کوه آگونگ ( Agung ) آتشفشان چینه ای متقارنی است که در شرق جزیره بالی در اندونزی قرار گرفته و بلندترین و مقدس ترین کوه این جزیره شناخته میشود.گونانگ آگونگ ( Gunung Agung ) در زبان اندونزیایی به معنای کوه بزرگ است و هلندیان آنرا پیک ون بالی به معنای قله بالی می نامیدند. این کوه 3142 متر ارتفاع داشته و بر فراز دیواره جنوب شرقی آتشفشان باتور ( Batur ) که در مجاورتش قرار دارد واقع گردیده است.بنا بر یکی از افسانه های بالیایی، خدایان کوهها را به عنوان قلمروهای خود انتخاب کردند و بلندترین آنها به نام آگونگ را در بالی قرار دادند.در افسانه ای دیگر چنین آمده است که خدایان برای آرام کردن جزیره ناپایدار و لرزان بالی، کوه مقدس هندویان با نام Meru را به آنجا آورده و به گونانگ آگونگ تغییر نامش دادند.این کوه برای اهالی بالی به مرکز جهان بدل گردید و زیارتگاههایی برای آن در معابد این جزیره ساخته شد. همچنین معبد مادر بالی با عنوان پورا بساکی ( Pura Besakih ) در سراشیبی کوه آگونگ ساخته شده است.

/ جهان / اندونزی / بالی / جاذبه های بالی / کوه آگونگ Mount Agung