رستوران انوش Anoush Restaurant

آدرس:
7/1 Amiryan Street | Republica Hotel
تلفن:
+374 11 990000
طریقه رفتن:
وسیله نقلیه ی عمومی
زمان:
7:30 am - 11:30 pm
رستوران انوش Anoush Restaurant

رستوران انوش Anoush Restaurant:

انوش یکی از رستورانای لوکس و گران شهر ایروان است. در این رستوران انواع غذاهای ارمنی را می توانید نوش جان کنیند. این رستوران در محوطه ریپابلیکا هتل قرار گرفته است.

/ جهان / ارمنستان / ایروان / جاذبه های ایروان / رستوران انوش Anoush Restaurant